Intervenční a koordinační středisko v okrese Görlitz

Co je domácí násilí?

„Domácí násilí zahrnuje všechny formy fyzického, sexuálního nebo  psychického násilí a zahrnuje násilí v rodině a mezi partnery. K domácímu  násilí dochází, když k se tento fenomén vyskytne mezi lidmi, kteří spolu žijí  v rodinném nebo partnerském vztahu. Také se s ním lze setkat nezávisle na  společné domácnosti v rámci rodiny nebo v současných či bývalých  partnerstvích.“

(Závěrečná zpráva „Domácí násilí“ federální pracovní skupiny k násilí v rodinném prostředí AG Kripo a účasti UA FEK a PL PK k 31.8.2021)

 

O nás

Intervenční a koordinační centrum (IKC) proti domácímu násilí bylo  otevřeno v květnu 2022 a sídlí ve městě Löbau. Zodpovědnost IKC však  zahrnuje celý okres Görlitz a zaměstnanci jsou pro vás k dispozici od Bad  Muskau přes Oybin, Oppach až do Rothenburgu, tedy v celém okrese.  Hlavní činnosti, které zajišťujeme, jsou

  • poradenství pro postižené, jejich děti, příbuzné, přátele a podporovatele
  • propojení systému pomoci
  • informovanost o domácím násilí ve společnosti

 

PORADENSTVÍ

Jste svým (ex) partnerem nebo členem rodiny

  • Zneužíván, popřípadě se tak děje jiným osobám ve vašem okolí?
  • Ponižován, fyzicky nebo duševně zraňován?
  • Je vám bráněno opustit dům nebo se stýkat s přáteli?
  • Jsou obtěžujícím způsobem kontrolovány vaše finanční výdaje?
  • Jste pod tlakem manipulací a lží, vystaveni popírání reality a zastrašovací taktikou do té míry, že už zpochybňujete svou vlastní příčetnost? (gaslighting)
  • Pronásledován, nebo obtěžován a terorizován?
  • Zastrašován nebo je vyhrožováno ublížením blízkým nebo domácím mazlíčkům? Je původce takového chování vznětlivý a úmyslně ničí váš osobní majetek?

Nebo znáte lidi, kteří něco takového zažívají?

Pak prosím kontaktujte tým IKC. Poradíme lidem, kteří žijí v okrese Görlitz  – bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, věk, národnost, pobytový status  nebo ideologii.

Diskusi lze vést „tváří v tvář“ v našich poradnách nebo na jiných  chráněných místech v blízkosti domova. Je možná i telefonická nebo online  konzultace. Naše nabídka je pro vás bezplatná, důvěrná a pokud si přejete,  anonymní. Pokud existují jazykové bariéry, rádi požádáme o podporu  tlumočníka (lze i pro znakový jazyk).

Pro sjednání termínu konzultace nás prosím kontaktujte předem telefonicky nebo e-mailem.

 

 

KOORDINACE

Abychom mohli všem postiženým nabídnout co možná nejvíce  přizpůsobenou pomoc, je zapotřebí dobrá síťová a koordinační práce ze  strany IKC. Naše kontakty s ostatními nápomocnými systémy a policií jsou  dostatečně úzké, tak aby bylo možné rychle poskytnout pomoc a dobře  prodiskutovat možná rizika a rozprostřít jakousi záchrannou síť.

 

VZTAHY S VĚŘEJNOSTÍ

I dnes je domácí násilí často vnímáno jako soukromá záležitost. IKC si  klade za cíl osvětu a senzibilizaci veřejnosti k tématu fyzického,  psychického, sociálního a ekonomického domácího násilí. Chceme otřást  toto tabu a motivovat lidi, aby se v budoucnu blíže zajímali a jednali, pokud  ve svém okolí pozorují násilí. Práce s veřejností je zaměřena na všechny  občany v okrese. Kromě toho probíhají vzdělávací kurzy pro policii a další  profese související s rodinou, které poskytují informace a pokyny.

 

Jak se k nám dostanete

 

Intervenční a koordinační centrum (IKC) proti domácímu násilí v okrese Görlitz

Bahnhofstraße 8 

02708 Löbau

 

 

Telefon:

E-Mail:

03585 213 980 3

iks@dksb-zittau.de

   

Podporují a spolufinancují nás:

Ve spolupráci s:

Frauen- und Kinderschutzwohnung im Landkreis Görlitz

Männerschutzwohnung Dresden

Notruf der Polizei 110; Notruf Rettungsdienst und Feuerwehr 112

HILFETELEFON – anonym + kostenfrei + 24 h + in 18 Fremdsprachen

www.hilfetelefon.de

LAG gewaltfreies Zuhause Sachsen e. V.