Vítejte

Žitavský ochranný svaz mládeže Kinderschutzbund je plně k dispozici dětem a jejich rodinám z celého regionu Trojmezí. Již od devadesátých let podporujeme a umožňujeme setkávání dětí a rodin z Německa, Polska a České republiky. Aktivity s tím spojené organizuje například naše skupina „bez hranic“ AG Genezenlos.

Od roku 2020 je u nás také aktivní trojjazyčná AG TriLingo. Zájemci z České republiky, Polska a Německa se dobrovolně hlásí k přeshraniční spolupráci v našem německo-polsko-českém regionu tří zemí, aby pomohli při výuce sousedních jazyků, praktikované již od raného věku.

Námi nabízené akce jsou vždy přístupné všem dětem a rodinám žijícím v Trojzemí. Srdečně vás na ně zveme!

Místní spolek DKSB OV Zittau e. V. byl založena v roce 1991 jako neziskové sdružení a od roku 1993 je uznán jako nezávislá organizace, která se plně věnuje mládeži. Je oceněn pečetí kvality MODRÝ SLON a je ústředním kontaktním místem pro děti, mladé lidi a rodiny i osoby odpovědné za výchovu, které hledají radu, pomoc, podporu a výměnu v obtížných životních situacích. Odborná podpora ze strany SGB VIII je nabízena v těchto odborných oblastech: otevřená setkání v poradně, vzdělávací a rodinná poradna, sociálně-výchovná denní skupina, ambulantní sociálně-výchovná pomoc, rodinná výchova v oblasti Žitavy a okolí, kancelář mládeže, kavárna pro mládež a rodinná kancelář, působící v kontextu rozvoje města, různé formy participace a participace, dále školní sociální práce, kavárna pro mládež, pečovatelská služba, hlídání dětí a přeshraniční spolupráce v našem trojmezí. Činnost Německé asociace na ochranu dětí jako „lobby pro děti“ se zaměřuje na realizaci práv dětí v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte. Tím to směrem je vedeni aktivita místní spolku Žitava jako „lobby pro děti“. DKSB OV Zittau e. V je členem DKSB Landesverband Sachsen e.V., DKSB Bundesverband e.V. a Paritätischer Landesverband Sachsen e.V.