Witamy

Niemieckie towarzystwo ochrony dzieci ( Kinderschutzbund) w Zittau pracuje z dziećmi i rodzinami i jest w razie potrzeby do ich dyspozycji. Żyjemy i pracujemy bardzo chętnie i świadomie w trójkącie państw.

 Już od lat 90 –tych nasza grupa bez Granic (AG Grenzenlos) organizuje i umożliwia spotkania dzieci i rodzin z Niemiec, Polski i Czech.

Od roku 2020 jest u nas aktywna grupa AG TriLingo. Osoby z Czech, Polski i Niemiec angażują się społecznie dla transgranicznego wspólnego życia oraz nauki od malutka języka sąsiada w naszym regionie trzech państw.

Nasze wszystkie oferty oraz uroczystości są zawsze otwarte dla wszystkich dzieci i rodzin żyjących w naszym trójkącie państw.

Serdecznie zapraszamy

Miejscowe stowarzyszenie DKSB OV Zittau e.V było założone w roku, 1991 jako niezyskowna organizacja a od roku, 1993 jako niezależna organizacja, która w się w pełni poświęca młodzieży. Jest odznaczona pieczęcią, jakości BLAUER ELEFANT (niebieski Słoń) a jest centralnym punktem kontaktowym dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób odpowiedzialnych za wychowanie, które szukają rady, pomocy oraz wsparcia w ciężkich życiowych sytuacjach. Profesjonalna pomoc opiera się na SGB VIII (Ustawa o pomocy socjalnej) a oferowana jest w dziedzinach: otwarte spotkania, Wychowawczo rodzinna poradnia, dzienna grupa pedagogiczne socjalna, ambulatoryjna pomoc socjalnie wychowawcza, planowanie rodziny na obszarze Zittau i okolicy, biuro dla młodzieży kawiarnia dla młodzieży oraz biuro rodzinne prowadzone w ramach rozwoju miasta Zittau, różne formy partycypacji i partycypacji, następnie praca socjalna na terenie szkół, pogotowie opiekuńcze, niańki oraz współpraca w trójkącie naszych państw. W pracy niemieckiej organizacji ochrony dzieci „Lobby für Kinder ( lobby dla dzieci) DKSB OV Zittau e. V jest członkiem DKSB Landesverband Sachsen e.V., DKSB Bundesverband e.V. oraz Paritätischer Landesverband Sachsen e.V.