Centrum interwencyjne i koordynacyjne przeciwko przemocy domowej w powiecie Görlitz

Czym jest przemoc domowa?

„Przemoc domowa obejmuje wszystkie formy przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej oraz obejmuje przemoc w rodzinie i partnerstwie. Przemoc domowa ma miejsce, gdy dochodzi do przemocy między osobami mieszkającymi razem w rodzinie lub partnerstwie. Istnieje również, jeśli odbywa się niezależnie od wspólnego gospodarstwa domowego w rodzinie lub w obecnych lub byłych związkach partnerskich.

(Sprawozdanie końcowe „Przemoc domowa” federalno-państwowej grupy roboczej ds. przemocy w środowisku rodzinnym AG Kripo oraz udział UA FEK i PL PK, stan na 31 sierpnia 2021 r.)

 

O nas

Centrum Interwencyjne i Koordynacyjne (IKS) przeciwko przemocy domowej zostało otwarte w maju 2022 r. i ma swoją siedzibę w mieście Löbau. Jednak odpowiedzialność IKS rozciąga się na cały powiat Görlitz, a pracownicy są w drodze z Bad Muskau do Oybin – Oppach do Rothenburga, na całym obszarze. Główne zadania do spełnienia to:

  •  poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą, ich dzieci, a także krewnych, przyjaciół i sympatyków
  • usieciowienie systemu pomocy
  • oraz działania public relations mające na celu podniesienie świadomości na temat przemocy domowej w społeczeństwie

 

 KONSULTACJA

Jesteście przez swojego (byłego) partnera lub innego członka rodziny

  • Obrażani lub oczerniani innymi ludźmi?
  • Upokarzani, fizycznie lub psychicznie ranieni?
  • uniemożliwia się wychodzenie z domu lub utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi?
  • kontrolowani w odniesieniu do wydatków finansowych?
  • manipulowany przez kłamstwa, zaprzeczanie i taktyki zastraszania, tak, że już wątpisz we własne zdrowie psychiczne? (Gaslighting)
  • Śledzony, tj. nękany i terroryzowany?
  • Czy on / ona zastrasza lub grozi skrzywdzeniem ludzi lub zwierząt domowych znajdujących się w pobliżu? Czy staje się porywczy i celowo niszczy twoją własność osobistą?

 A może znasz ludzi, którzy doświadczają czegoś takiego?

Skontaktuj się z zespołem IKS. Doradzamy osobom mieszkającym w dzielnicy Görlitz – bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek, narodowość, status pobytowy czy ideologię.

Rozmowy mogą odbywać się w kontakcie osobistym w naszych gabinetach konsultacyjnych lub blisko domu w innych chronionych miejscach. Ponadto możliwa jest również konsultacja telefoniczna lub online. Nasza oferta jest bezpłatna, poufna i, jeśli chcesz, anonimowa. Jeśli istnieją bariery językowe, chętnie poprosimy tłumacza (migowego) o wsparcie.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

SIECI

Aby móc zaoferować wszystkim poszkodowanym pomoc w jak największym stopniu dostosowaną do potrzeb, system IIKS potrzebuje dobrej pracy w zakresie tworzenia sieci kontaktów i koordynacji. Kontakty z innymi systemami pomocy i policją są bliskie, dzięki czemu pomoc może być szybko udzielona, możliwe zagrożenia mogą być dobrze omówione, a rodzaj siatki bezpieczeństwa może zostać rozciągnięty.

 

PUBLIC RELATIONS

Nawet dzisiaj przemoc domowa jest często postrzegana, jako sprawa prywatna. IKS ma na celu edukowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na temat przemocy fizycznej, psychicznej, społecznej i ekonomicznej. Chcemy przełamać tabu i zmotywować ludzi do bliższego przyjrzenia się i działania w przyszłości, gdy zaobserwują przemoc w swoim otoczeniu. Praca public relations skierowana jest do wszystkich obywateli w powiecie. Ponadto prowadzone są kursy szkoleniowe dla policji i innych zawodów związanych z rodziną w zakresie edukacji i poradnictwa.

 

Jak do nas dojechać

 

IKS przeciwko przemocy domowej w powiecie Görlitz

Bahnhofstraße 8 

02708 Löbau

 

 

Telefon:

E-Mail:

03585 213 980 3

iks@dksb-zittau.de

   

Wspierają nas:

We współpracy z:

 

Frauen- und Kinderschutzwohnung im Landkreis Görlitz

Männerschutzwohnung Dresden

Notruf der Polizei 110; Notruf Rettungsdienst und Feuerwehr 112

HILFETELEFON – anonym + kostenfrei + 24 h + in 18 Fremdsprachen

www.hilfetelefon.de

LAG gewaltfreies Zuhause Sachsen e. V.